Kurumsal

Çevre ve Kalite

 

Çevre Politikamız

İnsan sağlığı, teknik emniyet ve çevresel açıdan her zaman ön planda tutmakta, bu prensip doğrultusunda sürdürülebilir çözümler yürütmektedir. İş Sağlığı ve Güvenliğini de yasal zorunlulukların ötesinde faaliyetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul etmiştir.

Amacımız; Çevre ve iş sağlığı açısından tüm risklere karşı tedbirlerin alınmasını, emniyet ve çevre koruma ile ilgili acil durumlara müdahaleye hazırlıklı olmak gibi hususlar da dâhil olmak üzere tüm personelin Sağlık, Emniyet, Çevre ve Kalite Yönetim bilinçlerinin eğitimlerle sürekli geliştirilmesini, tüm faaliyetler esnasında yaralanma ve hayat kaybının önlenmesini, temiz çalışma ortamının sağlanmasını ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını (elektrik, su, doğalgaz, akaryakıt vb.), sıfır kirlilik prensibiyle çalışmayı sağlamaktır.

Bu felsefeyi yaşama geçirirken, gücümüzü çalışanlarımızdan ve yönetim kademelerimizden tam katılım ile almaktayız.

Şirketlerimizde tüm çalışmalarımız; insan sağlığı, teknik emniyet ve çevre faktörünün ön planda tutulmasıyla ve bu prensipler doğrultusunda sürdürülebilir çözümler ile yürütülmektedir.

Kalite Politikamız

Firmalarımız, süreçlerinin tümünde sürdürülebilir yöntemlerle kaliteyi her birimimizde olabilecek en yüksek standartlarda sağlamayı hedeflemektedir.

“ARI ARITMA, küçük yerleşim birimlerinden büyük şehirlere kadar her nüfus kapasitesine göre anahtar teslim atık su arıtma tesisleri kurmaktadır.”