Hizmetlerimiz

MBR Atıksu Arıtma Sistemi

MBR-A™ Arı Arıtmanın atıksu tecrübesi ile daldırma tip membranların kullanıldığı ve monte edilmeye hazır halde teknolojik bir biyolojik arıtma sistemidir. Proses tek bir konteynır içinde ikinci, üçüncü ve ileri arıtma teknolojilerini barındırır.
Membran ile ayırma prosesi alışılagelmiş çöktürme tankının sistemden çıkarılmasına ve çok küçük bir alanda daha yüksek hacimsel yükün giderilmesine olanak sağlar. MBR-A™ yüksek oranda %98 BOI giderimi, tam nitrifikasyon ve oransal denitrifikasyon ile birlikte çok iyi kalitede çıkış suyu sağlar. Gözle görülür derecede AKM giderimi sağlar. Arıtılmış atıksuyun bulanıklık değerleri düşüktür . (<0.3 NTU) ve SDI değeri (<3) olan çıkış suyu tekrar kullanılabilir ya da sulama yapılabilir niteliktedir. Aynı zamanda NANO teknolojilerde ve RO sistemlerinde geri yıkama suyu olarak kullanılabilir.
 
MBR-A™ Avantajları
MBR-A™ membrane modülleri biyoreaktör içine daldırılmış şekilde çalışırlar. Konvansiyonel aktif çamur prosesine göre ortalama çamur yaşı (oC) ve substrat dengelenme oranı (U) farklıdır. Bu fark nedeniyle, MBR-A™ konvansiyonel aktif çamur prosesine göre birçok fayda sağlar. Bu faydalar şunlardır :
 
·Daha az alan ihtiyacı
·Daha çok katı madde giderimi
·Cryptosporidium and Giardia giderimi sayesinde daha çok patojen giderimi
 
 

“ARI ARITMA, küçük yerleşim birimlerinden büyük şehirlere kadar her nüfus kapasitesine göre anahtar teslim atık su arıtma tesisleri kurmaktadır.”