Hizmetlerimiz

Enerji

Arı Arıtma, yenilenebilir bir enerji kaynağı olan “Biyokütle Enerjisi” üreten santrallerin projelendirilmesi, gerekli izin ve ruhsatların alınması, imal edilmesi, montajı ve işletmesi konularında hizmet vermektedir.

Arı Arıtma, ihtiyaca göre belirlenmiş kapasitelerde anahtar teslim projeler üretmektedir.

Biyokütle Enerjisi

Hızlı bir artış gösteren nüfus ve sanayileşme enerji ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. Enerjinin çevresel kirliliğe yol açmadan sürdürülebilir olarak sağlanabilmesi için kullanılacak kaynakların başında ise biyokütle enerjisi gelmektedir.

 

 

Biyokütle enerjisi tükenmez bir kaynak olması, her yerde elde edilebilmesi, özellikle kırsal alanlar için sosyo-ekonomik gelişmelere yardımcı olması nedeniyle uygun ve önemli bir enerji kaynağı olarak görülmektedir.

Biyokütle için mısır, buğday gibi özel olarak yetiştirilen bitkiler, otlar, yosunlar, denizdeki algler, hayvan dışkıları, gübre ve sanayi atıkları, evlerden atılan tüm organik çöpler (meyve ve sebze artıkları) kaynak oluşturmaktadır. Petrol, kömür, doğal gaz gibi tükenmekte olan enerji kaynaklarının kısıtlı olması, ayrıca bunların çevre kirliliği oluşturması nedeni ile, biyokütle kullanımı enerji sorununu çözmek için giderek önem kazanmaktadır.

Tamamlanmış ve Devam Etmekte olan Projelerimiz;

Zeus Enerji A.Ş. – Kırklareli – 12 MW (Tamamlandı)

Oğul Enerji A.Ş. – Tuzla/İstanbul – 7,5 MW (Devam Ediyor)

 

 

“ARI ARITMA, küçük yerleşim birimlerinden büyük şehirlere kadar her nüfus kapasitesine göre anahtar teslim atık su arıtma tesisleri kurmaktadır.”