Hizmetlerimiz

Liman Atık Kabul Tesisleri

Atık Kabul İstasyonu, limana yükleme/boşaltma için gelen gemilerden,Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği gereği sintine suyu, pissu, slaç, atık yağ ve çöpün ayrı ayrı depolara alındığı, pissuyun arıtıldığı ünitelerden oluşan tesistir.
 
MARPOL EK-I kapsamında sintine suyu Atık Kabul Tesisimizde susuzlaştırılarak, kalan pissu tesisimizde arıtılır ve (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği) S.K.K.Y. hükümleri çerçevesinde deşarj edilir. Slaç, atık yağ ve susuzlaştırılmış sintine yağı bertaraf edilmek üzere lisanslı tesislere gönderilir.
 
 
MARPOL EK-IV kapsamındaki pissu tesisimizde arıtılarak (Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği) S.K.K.Y. hükümleri çerçevesinde deşarj edilir.
 
MARPOL EK-V kapsamındaki çöp atıklar bertaraf amacıyla ilgili Belediyenin katı atık deponi alanına gönderilir.
 
 
 

“ARI ARITMA, küçük yerleşim birimlerinden büyük şehirlere kadar her nüfus kapasitesine göre anahtar teslim atık su arıtma tesisleri kurmaktadır.”