Hizmetlerimiz

Paket Arıtma

 
Arı Arıtma çeşitli atıksu arıtma uygulamaları için tasarlanmış yüksek verimli, standart kompakt üniteler imal etmektedir. Petek, organik kirlenmiş endüstriyel atıkların ya da evsel amaçlı kullanımdan kaynaklanan pis suların arıtımını sağlayan biyolojik tip paket arıtma ünitesidir.
PETEK, 50-10.000 nüfusa hizmet verebilmektedir. Oteller, yazlık siteler, askeri birlikler, köyler, fabrikalar ve benzeri yerleşim yerleri için uygun çözümdür. Az yer ihtiyacı, kolay işletme ve minimum bakım gereksinimi, sessiz ve problemsiz çalışması PETEKin genel özellikleridir.
 
PETEK, biyolojik arıtma tesisleri siyah sac, galvanizli ya da paslanmaz çelikten veya betondan imal edilebilmektedir. PETEK arıtma tesisleri, akım debisi, fiziki ebatlar, alan gereksinimleri gibi özellikler için optimum uygulama esnekliği sağlar. Günde 0,1 ile 5,0 milyon galon arası kapasitelerde üretim yapılabilmektedir. Bununla beraber çoklu üniteleri olan 10 milyon galon / gün kapasiteli tesisler de üretilebilmektedir.
CHEPAC hızlı karıştırma, yavaş karı?tırma, plakalı çökeltme ve filtrasyon ünitelerinden oluşmaktadır. Kimyasal madde hazırlama ve dozlama ekipmanları ünite üzerinde yer almaktadır.

“ARI ARITMA, küçük yerleşim birimlerinden büyük şehirlere kadar her nüfus kapasitesine göre anahtar teslim atık su arıtma tesisleri kurmaktadır.”