Hizmetlerimiz

Biyolojik Arıtma

Biyolojik arıtma tesisi kurulmasına karar vermek ciddi bir çalışma gerektirir. Belli bir kullanıma yönelik biyolojik arıtma tesislerin kurulması esnasında, oluşan atık suyun kaynağını, içeriğini, tahliye gerekliliklerini, atık suyun niteliğine ve niceliğine etki eden faktörleri bilmek çok önemlidir.

 
“ARI ARITMA, küçük yerleşim birimlerinden büyük şehirlere kadar her nüfus kapasitesine 
göre anahtar teslim atık su arıtma tesisleri kurmaktadır.”
 
 
 
Nüfus ve yaşam standartlarındaki artış; su kaynaklarının hızla tükenmesine, yeraltı-yerüstü su kaynaklarının ve denizlerin atıksularla yoğun bir şekilde kirlenmesine sebep olmuştur.
 
 
 
ARI ARITMA; Bir çok belediye içme suyu dağıtım şebekesi, ev atık su şebekeleri, toplayıcılar, yollar, kaldırımlar, enerji, iletişim, doğalgaz, ısıtma-soğutma şebekeleri, endüstriyel ve kamu toplu konut projelerinde başarılı işlere imza atmıştır.
 
Ardışık Kesikli Reaktör (AKR) Sistemi
Ardışık kesikli reaktör sistemi tek tank sistemi olarak adlandırılır ve doldur-boşalt reaktör grubuna dahildir.
Sürekli aktif çamur sistemlerinin tersine, hem biyolojik reaksiyonlar hem de biokütlenin çökeltilmesi aynı tank içinde meydana gelir.
 
Avantajları;
1.Daha az atık çamur
2.Enerji maliyetinin az olması
3.Alan ve ekipman ihtiyacının az olması
 
Ardışık kesikli reaktörler belirli bir periyotta doldurulur ve boşaltılırlar. Doldurma fazı tamamlandıktan sonra, doldu-rulmuş olan reaktör arıtma girişindeki değişikliklerden artık etkilenmez ve havalandırmalı veya havalandırmasız reaksiyon fazının süresi ile çöktürme ve boşaltma fazlarının süresi arıtma amacına bağlı olarak seçilebilir.

 

    

 

“ARI ARITMA, küçük yerleşim birimlerinden büyük şehirlere kadar her nüfus kapasitesine göre anahtar teslim atık su arıtma tesisleri kurmaktadır.”